Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji 11 kwietnia 2017

Na podstawie art. 172 ust. 2 oraz art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 291) Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, co następuje.


1.     Wartości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r. wyniosły:


Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

MetLife OFE
17,377%
PKO BP Bankowy OFE
16,318%
AXA OFE
14,574%
Nordea OFE
13,849%
OFE PZU "Złota Jesień"
13,543%
OFE Pocztylion
13,529%
Allianz Polska OFE
12,567%
Aviva OFE Aviva BZ WBK
12,065%
Pekao OFE
11,338%
Nationale-Nederlanden OFE
10,782%
AEGON OFE
9,550%
Generali OFE
8,166%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

12,921%

2.    Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r. wyniosła 12,921%.