Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Solaris Tram

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Solaris Tram spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Sejf +,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.