Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Obowiązki sprawozdawcze instytucji pożyczkowych

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Od 1 stycznia 2024 roku działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”)1.

Instytucje pożyczkowe są zobowiązane do przekazywania KNF kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego2. Sprawozdania należy przekazywać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularzy sprawozdawczych i kanałów komunikacji udostępnionych na stronie KNF.

  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje instytucjom pożyczkowym elektroniczny system Sprawozdawczość Instytucji Pożyczkowych – SIP, Podsystem Komunikacji CRP.
  • System jest dostępny pod adresem:https://crp.knf.gov.pl.
  • Przedstawiciel instytucji pożyczkowej uwierzytelnia się w systemie poprzez logowanie w Węźle Krajowym i wypełnia formularz elektroniczny, do którego załącza odpowiedni wniosek o dostęp3
  • Zasady składania wniosków o dostęp i  zarządzania uprawnieniami oraz informacje dotyczące korzystania z systemu opisane są w instrukcjach, które zostały przekazane instytucjom pożyczkowym. Dodatkowo po uzyskaniu dostępu do systemu instrukcje będą dostępne w zakładce Biblioteka – repozytorium plików.
  • Instytucja pożyczkowa ma obowiązek przekazać sprawozdanie za pierwszy kwartał kalendarzowy 2024 roku nie później niż do 30 kwietnia 2024 roku4. Instytucja pożyczkowa powinna dołożyć starań, aby prawidłowo i terminowo wykonywać obowiązek sprawozdawczy.
  • Informacje dotyczące sektora instytucji pożyczkowych znajdują się pod podanym linkiem:https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Sektor_instytucji_pozyczkowych.
______________________
1Rozdział 5ab ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, ze zm.)
2art. 59dg ustawy o kredycie konsumenckim
3Wnioski o dostęp do systemu dostępne są na stronie KNF w zakładce Podsystem Komunikacji CRP:https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Sektor_instytucji_pozyczkowych
4§ 4. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2023 roku w sprawie informacji przekazywanych w sprawozdaniach z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego (Dz. U. z 17 listopada 2023 roku poz. 2503) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2503