Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Umowa leasingu konsumenckiego, a wpis do rejestru instytucji pożyczkowych

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Od 1 stycznia 2024 roku działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego będzie podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Podmiot zawierający z konsumentem umowę leasingu,  która przewiduje obowiązek nabycia przez konsumenta przedmiotu takiej umowy, jest kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy o kredycie konsumenckim1.

To samo dotyczy sytuacji, w której umowa odrębna od umowy leasingu przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania kredytodawcy. W przypadku gdy umowa leasingu przewiduje przeniesienie własności rzeczy na konsumenta, jej konstrukcja jest zbliżona do konstrukcji umowy sprzedaży na raty, co przesądziło o objęciu jej ustawą o kredycie konsumenckim.

Jeżeli podmiot, który zawiera tego rodzaju umowy, spełnia równocześnie przesłanki wskazane w art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim, uznaje się go za instytucję pożyczkową podlegającą obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59ab tej ustawy. 

Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych2. Prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej bez wpisu do rejestru tych instytucji jest przestępstwem3.

______________________
1ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
2art. 59aa ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim
3art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim
Do pobrania

Umowa leasingu konsumenckiego, a wpis do rejestru instytucji pożyczkowych

plik .pdf, 399,5kB
Pobierz