Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Udzielenie zezwolenia Finansowo.pl SA na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

Data aktualizacji:

24 października 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

  • Finansowo.pl SA (KRS 0000930393)

Zakres usług objętych zezwoleniem obejmuje usługi ułatwiania udzielania pożyczek, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a (i) Rozporządzenia 2020/15031.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937

Do pobrania

Udzielenie zezwolenia Finansowo.pl SA na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

plik .pdf, 157,5kB
Pobierz