Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Krystian Wiercioch, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego uroczyście wręczyli wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji. 

Kolejny raz kapituła w składzie: Zastępca Przewodniczącego KNF z upoważnienia Przewodniczącego KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz dwóch członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF postanowiła wskazać podmioty najbardziej zaangażowane w proces mediacji.

Laureatami za 2022 rok zostały następujące instytucje finansowe: 

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA
3. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA
4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
5. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
6. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
7. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA
8. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
9. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
10. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
11. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
12. BNP Paribas Bank Polska SA
13. Bank Ochrony Środowiska SA

14. ING Bank Śląski SA

Przyznane wyróżnienie promuje wśród instytucji finansowych polubowne metody rozwiązywania sporów z klientami, podmioty te szczególnie były zaangażowane w upowszechnianie idei mediacji na rynku finansowym.  

Gratulujemy wyróżnionym. Doceniamy zainteresowanie polubownymi metodami rozwiązywania sporów, zwłaszcza postępowaniem mediacyjnym, o czym świadczą liczby. 

Do końca września 2023 r., do Sądu Polubownego wpłynęło 20 242 wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, z czego w 19 465 sprawach wyrażono na nie zgodę. Co istotne, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, w większości przypadków doprowadza do porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu. W latach 2020 - 2023  ponad 82 % postępowań mediacyjnych zakończyło się zawarciem ugody. 

Kolejny raz wśród wyróżnionych znalazły się, obok instytucji rynku ubezpieczeń, podmioty sektora bankowego. Dzięki inicjatywie Przewodniczącego KNF zaangażowały się one w proces zawierania ugód dotyczących umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. 

Od października 2021 r. zainicjowanych zostało 53 385 postępowań dotyczących tego rodzaju sporu. Do końca września 2023 r. zakończonych zostało 48 292 mediacji, z czego w 35 602 postępowaniach doszło do zawarcia ugody, a 12 687 postępowań zakończyło się bez zawarcia ugody. Oznacza to, że niemal 74% prowadzonych postępowań mediacyjnych dotyczących umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska zakończyło się zawarciem ugody.

Zachęcamy do korzystania z mediacji i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Instytucji finansowej przyjaznej mediacji.

Krystian_Wiercioch_podczas_wreczania_Wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji.jpg Aleksander_Chlopecki_podczas_wreczania_Wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji.jpg Krystian_Wiercioch_podczas_wreczania_Wyroznienin_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji.jpg

Statuetki-Wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji Laureaci_Wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji.jpg Wyroznienia-Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji.jpg

Do pobrania

Wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji

plik .pdf, 416,1kB
Pobierz