Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Start kampanii – Nadzór KNF nad emitentami

Data aktualizacji:

Naszą kampanią chcemy przybliżyć tematykę związaną z emitentami działającymi na rynku kapitałowym oraz nadzorem, jaki sprawuje nad nimi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Do prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego niezbędna jest jego przejrzystość, w tym należyty sposób informowania inwestorów przez spółki publiczne – emitentów papierów wartościowych. Niezwykle istotne przy tym jest wyjaśnienie zakresu nadzoru nad emitentami oraz wskazanie, jakie uprawnienia nadzorcze przysługują określonym instytucjom, w tym szczególnie KNF. 

Z kampanii dowiesz się

 • Jaka jest rola KNF w nadzorze nad emitentami, których papiery wartościowe są:

  • notowane na rynku regulowanym (RR)
  • notowane w alternatywnym systemie obrotu (ASO)
  • notowane w Polsce, ale emitent ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  • nienotowane ani na RR, ani w ASO

 • Gdzie kończy się rola KNF, a zaczyna rola innych instytucji
 • Jaki jest zakres nadzoru KNF wobec akcjonariuszy spółek publicznych
 • Jakie obowiązki mają emitenci
 • Skąd czerpać wiedzę na temat funkcjonowania emitentów
 • Na jakich zasadach emitenci funkcjonują na rynku finansowym
 • Jakie są regulacje dotyczące emitentów

A dzięki słownikowi, który przygotowaliśmy na potrzeby kampanii, poznasz lub przypomnisz sobie pojęcia i sformułowania związane z tematyką kampanii. 

Więcej informacji na stronie Nadzór KNF nad emitentami.

Do pobrania

Start kampanii – Nadzór KNF nad emitentami

plik .pdf, 417,8kB
Pobierz