Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

W sprawie Opera Dom Maklerski WSA orzekł na korzyść KNF

Data aktualizacji:

20 września 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę spółki Opera Dom Maklerski sp. z o.o. (Dom Maklerski) na decyzję KNF z 28 października 2022 roku, która utrzymała w mocy decyzję KNF z 30 czerwca 2022 roku nakładającą na Dom Maklerski karę pieniężną. 

Kara w wysokości 1 miliona złotych została nałożona za brak odpowiedniej liczby osób pełniących funkcję członka zarządu w Domu Maklerskim, co stanowiło naruszenie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym (ustawa o obrocie).

WSA uznał, że KNF przeprowadziła prawidłową wykładnię art. 103 ust. 1 ustawy o obrocie oraz prawidłowo uzasadniła wysokość zastosowanej kary pieniężnej.

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

Do pobrania

W sprawie Opera Dom Maklerski WSA orzekł na korzyść KNF

plik .pdf, 402,6kB
Pobierz