Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Zawieszenie obrotu akcjami Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 20 września 2023 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę:

  • Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie (Estonia)

Powodem wystąpienia z żądaniem zawieszenia są okoliczności, z których wynika, że obrót akcjami spółki dokonywany jest w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.