Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kar pieniężnych na Link4 TU SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego 25 sierpnia 2023 roku wydała decyzję nakładającą na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA

  • kary pieniężne w łącznej wysokości 58 900 zł 

za ogółem 6 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych1, w związku z opóźnieniem w wypłacie odszkodowań lub odmową wypłaty odszkodowań.

Naruszenia miały miejsce w 2019 roku. 

______________________
1ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Do pobrania

Nałożenie kar pieniężnych na Link 4 TU SA

plik .pdf, 416,8kB
Pobierz