Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

W sprawie Ulmus SA (dawniej Saturn TFI SA) WSA orzekł na korzyść KNF

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

24 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę Ulmus SA (dawniej Saturn TFI SA) na decyzję KNF z 3 grudnia 2021 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności oraz nałożeniu kary pieniężnej.

WSA potwierdził, że prawidłowo ustalony został rażący charakter naruszenia obowiązku sprawowania bieżącej kontroli nad Zarządzającym, gdyż jest to obowiązek wynikający w sposób oczywisty z przepisów, a przy tym ma on charakter podstawowy.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia WSA stwierdził, że:

a) KNF prawidłowo zidentyfikowała wzorzec starannego działania towarzystwa, które powierza zarządzanie innemu podmiotowi. W takim przypadku towarzystwo powinno sprawować bieżący nadzór nad realizacją powierzonych czynności przez Zarządzającego,
b) Spółka została ukarana za naruszenia obowiązków, które na niej spoczywały i które nie były tożsame z naruszeniami Zarządzającego,
c) konstrukcja funduszu inwestycyjnego nie może być wykorzystywana do realizacji innych celów uczestnika funduszu, niezwiązanych z celem inwestycyjnym, dla którego fundusz został utworzony, 

d) materiał dowodowy obejmujący przede wszystkim protokół z kontroli w TFI oraz dokumenty zgromadzone przez KNF w toku tej kontroli był wystarczającą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji.   

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

Do pobrania

W sprawie Ulmus SA (dawniej Saturn TFI SA) WSA orzekł na korzyść KNF

plik .pdf, 406kB
Pobierz