Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 maja 2023 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Aneta Rożek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 

 • Moniki Chmielewskiej na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
 • Wiesława Klaga na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu
 • Jacka Kosikowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 

 • Domowi Maklerskiemu INC SA z siedzibą w Poznaniu

Zakres zezwolenia obejmuje:

a) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
b) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

c) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. 

3. Komisja jednogłośnie cofnęła zezwolenie wydane 10 grudnia 1998 r. na utworzenie NNLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie, „Towarzystwo” (ówcześnie: AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie). Zezwolenie zostało cofnięte na wniosek Towarzystwa, złożony w związku z wydaniem przez Komisję decyzji w sprawie przejęcia zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym oraz NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

4. Komisja zapoznała się z:

 • informacją na temat planów finansowych banków komercyjnych na 2023 r.
 • informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna marzec 2023 
 • sytuacją finansową powszechnych towarzystw emerytalnych w 2022 r.