Złożenie przez Grzegorza Droszcza wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 24 marca 2023 r., nakładającej na Grzegorza Droszcza – byłego dyrektora ds. sprzedaży Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie („Copernicus”):

a) karę pieniężną w wysokości 250 000 zł 

za współpracę Copernicus z podmiotami nieuprawnionymi do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych w okresie od czerwca do grudnia 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 1 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie 

b) karę pieniężną w wysokości 200 000 zł 

za brak działania Copernicus w sposób rzetelny i profesjonalny oraz zgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów w związku z motywowaniem pracowników Copernicus przez jego kierownictwo do sprzedaży wybranych instrumentów finansowych w okresie od maja 2018 r. do lutego 2019 r., co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 1 ustawy o obrocie.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 24 marca 2023 r. nie jest ostateczna.