Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2023 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jarosław Niezgoda – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Aneta Rożek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Adama Marciniaka na stanowisko Prezesa Zarządu VeloBanku SA
 • Katarzyny Kurkowskiej-Szczechowicz na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego SA
 • Adama Dwuleckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wiener Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • Agnieszki Kiełbasińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA
 • Agnieszki Kiełbasińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

 • Paulinie Strugale funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności VeloBanku SA

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:

 • bezpośredniego nabycia akcji Paymento Financial SA z siedzibą w Tychach („Spółka”) przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach, w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym Spółki
 • pośredniego nabycia udziałów Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez Global Payments Inc. z siedzibą w Atlancie (Stany Zjednoczone Ameryki), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i udziału w kapitale zakładowym Spółki

4. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Generali Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu SA na przejęcie zarządzania:

 • NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym
 • NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym

Przejmowane fundusze ulegną likwidacji:

 • 14 lipca 2023 r. NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny 
 • 21 lipca 2023 r. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny 

Członkowie NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, którzy będą chcieli kontynuować gromadzenie środków w ramach IKE albo IKZE, muszą zawrzeć umowę z nową, wybraną przez siebie, instytucją finansową. Członkowie NN Life Otwartego Funduszu Emerytalnego z dniem likwidacji tego Funduszu staną się członkami Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego.

5. Komisja zapoznała się z informacją:

 • na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wg stanu na koniec listopada 2022 r.
 • w sprawie wymogów ESG w bankach komercyjnych