Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2022 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 
 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sebastian Potyralski – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Andrzeja Nocunia na stanowisko Prezesa Zarządu Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK
 • Agnieszki Skrzypczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzelnie
 • Moniki Witkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Glinojecku

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie:

 • Małgorzaty Kurlanc na stanowisko Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander SA

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:

 • Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec:

 • planowanego bezpośredniego nabycia przez card complete Service Bank Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu udziałów krajowej instytucji płatniczej Diners Club Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (DCPL), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników oraz udziałów w kapitale zakładowym DCPL.
 • planowanego bezpośredniego nabycia przez BS Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz pośredniego nabycia przez pana Feliksa Szyszkowiaka, akcji Provide Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu  Towarzystwa.

5. Komisja jednogłośnie zakazała: 

 • Piotrowi Boikowi, prowadzącemu działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kubo Piotr Boik
 • Aldonie Wasik-Diczek, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Handlowo-Usługowa Aldona Wasik-Diczek
 • FIVE TO FIVE sp. z o. o.
 • TPW Sp. z o. o.

wykonywania usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych, wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

6. Komisja zapoznała się z informacją:

 • na temat kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych według stanu na koniec czerwca 2022 r.
 • na temat kredytów konsumpcyjnych według stanu na koniec czerwca 2022 r.
 • na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych - informacja cykliczna lipiec 2022
 • na temat proponowanego podejścia do wyznaczania dodatkowego zalecenia kapitałowego w ramach filaru II (P2G) dla banków komercyjnych w 2023 r.
 • w sprawie raportu „Testy warunków skrajnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 14. Edycja”
 • w sprawie raportu „Reasekuracja krajowych zakładów ubezpieczeń oraz zdarzenia katastroficzne w 2021 r.”
 • o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2022 r.