Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Intelligent Gaming Solutions SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 22 września 2022 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:
  • Intelligent Gaming Solutions SA z siedzibą w Poznaniu

Powodem zawieszenia są okoliczności, z których wynika, że obrót tymi akcjami jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.