Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Zawieszenie obrotu akcjami Intelligent Gaming Solutions SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 22 września 2022 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Intelligent Gaming Solutions SA z siedzibą w Poznaniu

Powodem zawieszenia są okoliczności, z których wynika, że obrót tymi akcjami jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.