Zgoda KNF na zmianę depozytariusza IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ oraz IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego 29 kwietnia 2022 r. jednogłośnie udzieliła zgody:

  • IPOPEMA Ekologii i Innowacji Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu 

  • IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu

na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie.