Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2021 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

  • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
  • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
  • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
  • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych 
  • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
  • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
  • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

  • Elżbiety Światopełk-Czetwertyńskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA
  • Katarzyny Laurenza na stanowisko Prezesa Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA