Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami Braster SA w restrukturyzacji

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2021 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Braster SA w restrukturyzacji w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości kompletnego raportu rocznego za 2020 r.,  tj. uzupełnionego o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło od dnia 23 lipca 2021 r.