Premier odwołał Dagmarę Wieczorek-Bartczak ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego KNF

data aktualizacji

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, odwołał z dniem 20 lipca 2021 r. Dagmarę Wieczorek-Bartczak ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, co jest konsekwencją złożonej przez nią wcześniej rezygnacji. Dagmara Wieczorek-Bartczak umotywowała swoją rezygnację względami osobistymi. 

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podziękował Dagmarze Wieczorek-Bartczak za współpracę i za zaangażowanie w prace Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu KNF, życząc Jej jednocześnie powodzenia w dalszych planach.