Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

UKNF zwraca uwagę na ostrzeżenia dotyczące Binance Markets Limited i Binance Group

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę na ostrzeżenia, jakie zostały opublikowane w ostatnim czasie przez zagraniczne organy nadzoru w zakresie działalności podmiotu Binance Markets Limited, funkcjonującego w grupie kapitałowej pod nazwą Binance (Binance Group).

Przedmiotem działalności Binance Markets Limited jest pośrednictwo w wymianie kryptowalut i kryptoaktywów. Rynek ten co do zasady nie jest regulowany ani nie jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Mając jednak na względzie ochronę uczestników rynku finansowego oraz ostrzeżenia zagranicznych organów nadzorczych, UKNF zaleca szczególną ostrożność przy korzystaniu z usług podmiotów z grupy Binance oraz przy handlu kryptowalutami i kryptoaktywami, ponieważ może to się wiązać ze znacznym ryzykiem mogącym skutkować utratą środków finansowych.

Ostrzeżenia dla działalności Binance wydane m.in. przez: 

The Federal Financial Supervisory Authority (BAFIN)
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2021/meldung_210428_binance_deutschland.html 

The Financial Conduct Authority (FCA)
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group

The Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
https://www.cima.ky/binance-not-regulated-by-cima

The Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)
https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9017

Jednocześnie przypominamy o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami), jakie opisane zostały w ostrzeżeniu UKNF z dnia 12 stycznia 2021 r. oraz o kampanii UKNF Inwestuj świadomie!