Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami Fast Finance SA w restrukturyzacji

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 czerwca 2021 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Fast Finance SA w restrukturyzacji w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

Wznowienie obrotu akcjami ww. spółek nastąpiło od dnia 2 czerwca 2021 r.