Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2021 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

  • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
  • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
  • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
  • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
  • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
  • Jacka Gdańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Gazu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą w Warszawie
  • Tomasza Borowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie