Komunikat KNF ws. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Michała Kobusa prezesa zarządu Prime Selectiom Dom Maklerski SA

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 22 grudnia 2020 r. nakładającej na Michała Kobusa prezesa zarządu Prime Selection Dom Maklerski SA karę pieniężną w wysokości 300 000 złotych.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja KNF z dnia 22 grudnia 2020 r. nie jest ostateczna.