Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji administracyjnej ws. Jarosława Ostrowskiego, Wiceprezesa Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała w dniu 7 grudnia 2020 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję Komisji z dnia 29 września 2020 r. nakładającą na Jarosława Ostrowskiego, Wiceprezesa Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie („PDM”)

  • karę pieniężną w wysokości 600 000 zł

Po przeanalizowaniu wniosku Jarosława Ostrowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy, biorąc pod uwagę materiał dowodowy i okoliczności naruszenia, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Z dokonanych ustaleń wynika, że Jarosław Ostrowski jako Wiceprezes Zarządu PDM miał pełną wiedzę o oferowaniu obligacji GetBack SA przez podmiot nieuprawniony do wykonywania czynności oferowania i czynności te akceptował. 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanego naruszenia wynosi 1 000 000 zł.