Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2020 r.

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów 

1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Szopienice (Kasa przyłączająca) z Międzyzakładową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w HPR Dąbrowa Górnicza (Kasa przyłączana).
Połączenie odbywa się za zgodą obu kas wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2.    Komisja, po rozpatrzeniu zawiadomienia złożonego przez H&F Corporate Investors VIII, Ltd. z siedzibą w George Town (Kajmany), jednogłośnie postanawia stwierdzić brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia znacznego pakietu akcji krajowej instytucji płatniczej BillBird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego oraz praw głosów na Walnym Zgromadzeniu BillBird Spółka Akcyjna.

3.    Komisja, po rozpatrzeniu zawiadomienia złożonego przez H&F Corporate Investors VIII, Ltd. z siedzibą w George Town (Kajmany), jednogłośnie postanawia stwierdzić brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia znacznego pakietu udziałów krajowej instytucji płatniczej „PayLane” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego oraz praw głosów na Zgromadzeniu Wspólników „PayLane” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Urszuli Kurzei na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu
 • Jacka Jańczuka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie
 • Marcina Kalisza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach
 • Huberta Batora na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym
 • Marleny Kolendy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku

5.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej osiągnięcie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej w kapitale zakładowym Spółki bezpośrednio przez UNIQA Österreich Versicherungen AG z siedzibą w Wiedniu i pośrednio przez UNIQA Insurance Group AG z siedzibą w Wiedniu.

6.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej w kapitale zakładowym bezpośrednio przez UNIQA Österreich Versicherungen AG z siedzibą w Wiedniu i pośrednio przez UNIQA Insurance Group AG z siedzibą w Wiedniu.

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez UNIQA Österreich Versicherungen AG od Société Beaujon SAS 100% akcji AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie.

8.    Komisja zapoznała się z:

 • informacją o sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych w I kwartale 2020 r.
 • informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2020 r.
 • informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2020 r
Do pobrania

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2020 r.

plik .pdf, 438,4kB
Pobierz