Pytania i odpowiedzi - Komisja Nadzoru Finansowego

Sekurytyzacja

Pytania i odpowiedzi

Data aktualizacji:

Celem dokumentu zawierającego zestawienie pytań i odpowiedzi, jest wprowadzanie wspólnego, jednolitego i spójnego podejścia regulacyjnego oraz praktyki w zakresie stosowania zapisów Rozporządzenia 2017/2402 na rynku europejskim.
Istotne jest wzięcie pod uwagę faktu, iż odpowiedzi na pytania dotyczące standardów technicznych, które jeszcze nie weszły w życie, mogą się zmienić w sytuacji gdy zmienią się zapisy przedmiotowych standardów technicznych. Dlatego odpowiedzi należy traktować jako kierunkowe, natomiast ostatecznie przyjęte standardy mogą w pewnym stopniu odbiegać od udzielonej odpowiedzi. ESMA zastrzega sobie prawo do aktualizacji udzielonej odpowiedzi.