Aktualności SP przy KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Kolejne uzupełnienie składu mediatorów w kadencji przypadającej na lata 2017-2021

Data aktualizacji:

Z dniem 15 listopada 2021 r. na mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego zostały powołane kolejne osoby. Powołanie nastąpiło na obecnie trwającą kadencję, przypadającą na lata 2017 - 2021, i stanowi uzupełnienie składu mediatorów w tej kadencji.
Treść Zarządzenia nr 66/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w uzupełnieniu składu mediatorów w kadencji przypadającej na lata 2017-2021

W najbliższym czasie na stronie internetowej KNF w zakładce Sąd Polubowny opublikowane zostaną notki biograficzne powołanych mediatorów.