Kolejne uzupełnienie składu mediatorów w kadencji przypadającej na lata 2017-2021

data aktualizacji

Z dniem 1 października 2021 r. na mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego zostały powołane kolejne osoby. Powołanie nastąpiło na obecnie trwającą kadencję, przypadającą na lata 2017 - 2021, i stanowi uzupełnienie składu mediatorów w tej kadencji. 

Poniżej do pobrania podajemy listę nowo powołanych mediatorów.

W najbliższym czasie na stronie internetowej KNF w zakładce Sąd Polubowny opublikowane zostaną notki biograficzne nowo powołanych mediatorów.