Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (dla wszystkich sektorów) - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Teksty wytycznych dotyczących zarządzania obszarami IT w:

powszechnych towarzystwach emerytalnych
icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska 
Zapytania ogólne do Wytycznych IT dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w powszechnych towarzystwach emerytalnych:
wytyczne_itemerytalne@knf.gov.pl

Zapytania ogólne do Wytycznych IT dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji:
towarzystwach funduszy inwestycyjnych
icon_doc_pdf_small wersja polska
Zapytania ogólne do Wytycznych IT dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych:
wytyczneit.dfi@knf.gov.pl

podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Zapytania ogólne do Wytycznych IT dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego:
wytyczne_itdrk@knf.gov.pl

firmach inwestycyjnych
icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Zapytania ogólne do Wytycznych IT dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych:
wytyczne_itdrk@knf.gov.pl


Formularze samooceny stopnia zgodności prowadzonej działalności z wytycznymi IT w:

icon_excel_smalltowarzystwach funduszy inwestycyjnych,

icon_excel_small podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego,

icon_excel_small firmach inwestycyjnych.