Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

biuro usług płatniczych wykonujące oprócz usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, ustawy o usługach płatniczych  inną działalność gospodarczą