Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

osoba fizyczna wpisana na listę maklerów papierów wartościowych.