Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Lichtenstein, Islandia).