Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy informuje, że najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 16 i 17 listopada 2020 r. w Hotelu Sangate przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 w Warszawie. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany terminu ww. egzaminu bądź jego odwołania w zależności od sytuacji epidemicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat egzaminu -> tutaj (plik PDF).

Szczegółowe zasady i wytyczne, umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie egzaminu zostaną opublikowane w tym miejscu na około 2 tygodnie przed terminem egzaminu.

Wykaz zalecanej literatury oraz aktów prawnych odpowiadających zakresowi obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego (plik PDF)

Akty prawne: 

Aktualny skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy (plik PDF)


Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002