Informacje dotyczące egzaminów aktuarialnych

data aktualizacji

INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-48-38, (22) 262-42-35
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną w Polsce odwołuje się egzamin aktuarialny, który miał się odbyć w dniach 6-7 grudnia 2021 r. Termin kolejnego egzaminu zostanie podany w najbliższym czasie.

Wykaz zalecanej literatury oraz aktów prawnych odpowiadających zakresowi obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego (plik PDF)

Akty prawne: 

Aktualny skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy (plik PDF)


Numer konta - NBP O/O Warszawa  97 1010 0068 6800 0000 0000 0002