79. Egzamin aktuarialny - 26-27 listopada 2018 r.

data aktualizacji 10 grudnia 2018

Wyniki egzaminu


Zadania: 

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń na życie

Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka

Modelowanie

Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń

Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń

Ekonomia