Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Webinarium CEDUR „Reforma wskaźników referencyjnych – aspekty ekonomiczne oraz prawne”, 11 czerwca 2024 roku

Data aktualizacji:

Grafika - webinarium CEDUR dla przedstawicieli instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego - 11 czerwca 2024.png

Dla kogo

Webinarium jest skierowane do przedstawicieli instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Cel

Celem seminarium jest przybliżenie przedstawicielom instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego kwestii związanych z praktycznym stosowaniem przepisów rozporządzenia BMR oraz przekazanie wiedzy na temat stanu reformy krajowego rynku wskaźników.

Data i harmonogram czasowy

11 czerwca 2024 roku od 10:00 do 14:00.

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:45.

Zgłoszenia

Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Pytania

Aby spotkanie było jak najbardziej efektywne i w jak największym stopniu spełniało Państwa oczekiwania zachęcamy do kierowania anonimowych pytań dotyczących tematyki seminarium poprzez elektroniczny formularz, który będzie dostępny do 7 czerwca 2024 roku.

Organizator

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej do 10 czerwca 2024 roku.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Do pobrania

UKNF - program webinarium CEDUR - 11.06.2024

plik .pdf, 689,8kB
Pobierz

Grafika - webinarium CEDUR dla przedstawicieli instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego - 11 czerwca 2024.png

plik .png, 216,8kB
Pobierz