Webinarium WIW pt. „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – obrót instrumentami finansowymi" – II edycja, 6 października 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Zagadnienia poruszone w trakcie webinarium obejmują tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W szczególności tematyka webinarium odnosiła się do następujących zagadnień wymienionych w Treściach nauczania dotyczących rynku finansowego, zawartych w ww. Rozporządzeniu, tj.:

  • charakteryzuje instytucje rynku finansowego w Polsce (m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisję Nadzoru Finansowego)
  • rozróżnia formy oszczędzania i inwestowania, ocenia je z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków oraz przeprowadza symulowaną inwestycję w wybraną formę
  • charakteryzuje rodzaje papierów wartościowych oraz objaśnia mechanizm inwestowania na giełdzie papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Celem webinarium było przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących roli i znaczenia rynku kapitałowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w gospodarce rynkowej.

Spotkanie odbyło się 6 października 2022 roku (w godz. 10:00-12:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.