Webinarium WIW pt. „Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – zasady inwestowania" – II edycja, 4 października 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Zagadnienia poruszone w trakcie webinarium obejmowały tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W szczególności tematyka webinarium odnosiła się do następujących zagadnień wymienionych w Treściach nauczania dotyczących rynku finansowego, zawartych w ww. Rozporządzeniu , tj.:

  • charakterystyka instytucji rynku finansowego w Polsce (m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego)
  • rozróżnianie form oszczędzania i inwestowania, ich ocena z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków oraz przeprowadzanie symulowanej inwestycji w wybraną formę
  • charakterystyka rodzajów papierów wartościowych oraz objaśnienie mechanizmu inwestowania na giełdzie na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; świadomość, że należy korzystać z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji finansowych

Celem webinarium było zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Słuchacze zapoznali się z historią polskiej giełdy oraz zorganizowanymi rynkami obrotu prowadzonymi przez GPW, dowiedzieli się jakie instrumenty finansowe znajdują się w obrocie na polskim parkiecie, a także jakie kroki należy podjąć aby rozpocząć inwestowanie. Uczestnicy poznali również rolę jaką pełnią firmy inwestycyjne na rynku kapitałowym, rodzaje rachunków inwestycyjnych, zasady ich prowadzenia oraz podstawowe zlecenia giełdowe jakie można składać na GPW. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się o podstawowych zasadach budowania portfeli inwestycyjnych oraz ryzykach, których muszą być świadomi decydując się na zainwestowanie środków w instrumenty finansowe.

Spotkanie odbyło się 4 października 2022 roku (w godz. 10:00-12:15).

Udział w webinarium jest bezpłatny.