Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Webinarium CEDUR pt. „Moje Finanse w praktyce – czy matematyka się przydaje?” – II edycja, 23 września 2022 roku

Data aktualizacji:

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Zagadnienia poruszone w trakcie webinarium obejmowały tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W szczególności tematyka webinarium odnosiła się do następujących zagadnień wymienionych w Treściach nauczania dotyczących rynku finansowego, zawartych w ww. Rozporządzeniu , tj.:

  • rozróżnianie form oszczędzania i inwestowania, oraz umiejętność oceniania ich z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków
  • charakterystyka rodzajów papierów wartościowych oraz związanych z nimi mechanizmów inwestowania
  • umiejętność wyboru funduszu inwestycyjnego z uwzględnieniem potencjalnych zysków oraz strat
  • świadomość konieczności wczesnego rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę
  • umiejętność analizowania produktów finansowych oferowanych przez banki, instytucje pożyczkowe oraz zakłady ubezpieczeniowe

Celem webinarium było zaprezentowanie praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności matematycznych w odniesieniu do zagadnień związanych z finansami, w szczególności z finansami osobistymi.

Spotkanie odbyło się 23 września 2022 roku (w godz. 10:00-12:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.
Do pobrania

Program CEDUR 23-09-2022

plik .pdf, 620,3kB
Pobierz