Powiadamianie droga mailowa - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Od dnia 1 stycznia 2020 r. osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR do Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do przekazywania notyfikacji na podstawie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR „w trybie awaryjnym” określonym w § 10 ust. 2-3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2288 z późn. zm.)  jest dedykowany adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

Do pobrania

Formularz powiadamiania w trybie awaryjnym o transakcjach z art 19 ust 1 rozporzadzenia MAR

plik .rtf, 101,4kB
Pobierz