Multimedia - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Rafał Mikusiński podczas konferencji CFA Society Poland Annual Conference

Rafał Mikusiński –  Zastępca Przewodniczącego KNF, wystąpił w panelu „Jak przetrwać z generacją Z?”, w ramach konferencji CFA Society Poland Annual Conference.

Rafał Mikusiński wskazał w wystąpieniu, że osoby z pokolenia Z są pewne siebie, otwarte i twórcze, ale niełatwo przychodzi im skupienie dłuższej uwagi na jednym zadaniu, a szczególnie żmudnym. Kluczowa dla nich jest chęć ciągłego rozwoju i bez trudności przychodzi im szybka zmiana pracodawcy. To, na co powinniśmy kłaść nacisk jako pracodawcy, to wymiana informacji oraz edukacja. Edukacja dopasowana do potrzeb i wymagań młodych ludzi, którzy nie znają życia bez internetu. Powinna ona sprostać ich oczekiwaniom i ambicjom. 

W organizacjach pożądana jest współpraca wielopokoleniowa, ponieważ to właśnie wymiana doświadczeń między różnymi generacjami przynosi wymierne korzyści. Ważne jest zbudowanie poczucia, że miejsce pracy spełni ich indywidualne potrzeby. 

Przyszłość rynku kapitałowego zależy od zaangażowania i współpracy wszystkich jego uczestników w umiejętne wzbudzenie zainteresowania tą częścią gospodarki młodych pokoleń i przekonania, że jest to ciekawe miejsce do realizacji zawodowej.