Multimedia - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Rafał Mikusiński wystąpił podczas Dnia Edukacji Finansowej

Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił podczas Dnia Edukacji Finansowej, zorganizowanego przez Fundację GPW, w ramach kampanii World Inwestor Week – Światowy Tydzień Inwestora 2023. 

Rafał Mikusiński wystąpienie kierował do uczestniczących w spotkaniu – uczniów, studentów, rodziców i nauczycieli, a także środowiska akademickiego.  

Główne tezy wygłoszone przez Zastępcę Przewodniczącego KNF:

  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego należy do organizacji międzynarodowej IOSCO i z tego faktu wynika zaangażowanie UKNF w międzynarodową kampanię organizowaną przez IOSCO – World Investor Week (Światowy Tydzień Inwestora).  UKNF jest krajowym koordynatorem Kampanii i w jej ramach organizuje webinaria głównie z myślą o przyszłych  uczestnikach rynku finansowego, dlatego, że traktuje edukację finansową jako szczególnie ważny obszar.
  • Żyjemy w czasach globalnego obiegu informacji, które są w Internecie łatwo dostępne dla każdego. Dlatego musimy mieć świadomość manipulacji i rozpowszechnianych licznych fake newsów, które wypaczają obraz świata i zakłamują rzeczywistość, wprowadzając w błąd nieświadomych odbiorców. 
  • Przypominamy o koniecznej ostrożności przy podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, wynikających z informacji pozyskanych z Internetu. Bez dobrego przygotowania inwestowanie środków, własnych czy też rodziny, może przynieść straty zamiast oczekiwanego łatwego i dużego zarobku.
  • UKNF aktywnie korzysta  z możliwości dzielenia się wiedzą swoich ekspertów na jego temat, z uczniami i studentami, którzy będą mieć do czynienia z większymi lub mniejszymi środkami pieniężnymi i taka wiedza może być im bardzo przydatna.      
  • Przygodę z oszczędzaniem czy inwestowaniem warto zacząć na rynku kapitałowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych, mimo modnych i kuszących inwestycji w kryptoaktywa, do których w Internecie wiele osób zachęca. Warto przy tym pamiętać, że szybki lub łatwy zysk to nie zawsze prawda. Nie jest tak łatwo (dużo) zarobić na rynku gdzie konkuruje się także z profesjonalistami i mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą informacji. Przede wszystkim trzeba być dobrze przygotowanym i znać potencjalne korzyści i ryzyka tego w co się inwestuje, rozumieć zasady na jakich funkcjonują instrumenty finansowe.

Zdjęcia: GPW