Multimedia - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Piotr Koziński wystąpił w panelu na konferencji CFA

Piotr Koziński – p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym wystąpił w panelu „Jak uratować ESG?”, w ramach konferencji CFA Society Poland Annual Conference.

Piotr Koziński wskazał w wystąpieniu, że ESG to myślenie nie tylko o przyszłości rynku kapitałowego, ale myślenie o przyszłości jako takiej. Dotychczasowa formuła regulacyjna nie do końca się sprawdziła z uwagi na brak precyzyjności, co z jednej strony utrudnia jej przestrzeganie, konstruowanie „zielonych” produktów i ich porównywalność, weryfikację oraz nadzór wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Z drugiej strony ułatwia ona szeroko rozumiany greenwashing,  zniechęca do tematu ESG, zarówno stronę popytową, jak i podażową na rynku finansowym oraz prowadzi do ograniczenia finansowania przedsięwzięć. W efekcie na rynku finansowym mamy pewnego rodzaju „jednostkę chorobową" w postaci rozstroju ESG i na tę przypadłość konieczne są:

  • identyfikacja cierpiących na tę dolegliwość, tj. przedsiębiorcy poszukujący zrównoważonego finansowania, instytucje finansowe, inwestorzy, nadzorcy
  • odpowiednio dopasowane rozwiązanie, tj. precyzyjna kategoryzacja produktów/inwestycji, zapewnienie porównywalności (również transgranicznej), automatyzacja i wzmocnienie nadzoru, zachęty dla inwestorów.