Magdalena Gronowska-Sienkiel wystąpiła podczas szkolenia dla Sędziów Koordynatorów ds. Mediacji

Magdalena Gronowska-Sienkiel, Dyrektor Gabinetu Komisji w Urzędzie KNF, podczas szkolenia dla Sędziów Koordynatorów ds. Mediacji zorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które odbyło się w Zakopanem, przedstawiła sędziom założenia programu mediacji dla klientów banków posiadających kredyty w CHF oraz banków, realizowanego przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Rozmowy dotyczyły m.in. korzyści płynących z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów. Program oparty o założenia przedstawione w grudniu ubiegłego roku przez Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego KNF, ruszył w październiku br. Pierwsze efekty to 5 tys. wniosków o mediacje oraz 4 tys. umówionych spotkań mediacyjnych. 25 października zawarta została pierwsza ugoda klienta z bankiem.

W trakcie szkolenia i konsultacji w Zakopanem, przedstawiciele UKNF oraz sędziowie poszukiwali możliwości dalszego ułatwienia i optymalizacji procesu mediacji dotyczących kredytów CHF. Urząd zaprosił sędziów do dyskusji i zaangażowania mediatorów we współpracę przy ugodach frankowych. Inicjatywa przyjęta została z dużym zainteresowaniem.