Kamil Mroczka na kongresie „Safe Place 2021" o cyberbezpieczeństwie

Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny w Urzędzie KNF, podczas kongresu „Safe Place 2021" odbywającego się w Wojskowej Akademii Technicznej, wygłosił prelekcję "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w dobie pandemii – uwarunkowania systemowe, prawne i infrastrukturalne – doświadczenia organu nadzoru nad rynkiem finansowym". KNF objęła wydarzenie swoim patronatem.

Kamil Mroczka mówił o roli, jaką Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zespół CSIRT KNF (realizujący zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa) odgrywają w zakresie analizy, wsparcia oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych przez KNF. Wskazał na główne wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem polskiego sektora finansowego. Nawiązał do podstawowych standardów, regulacji oraz rekomendacji dotyczących kwestii cyberbezpieczeństwa. Omówił także przykłady najpopularniejszych zagrożeń i technik oszustw stosowanych przez cyberprzestępców. Wskazał przy tym na działania UKNF w zakresie ostrzegania i edukacji społeczeństwa na temat cyberbezpieczeństwa, także w ramach nowego projektu UKNF - Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego (#CEBRF), w ramach którego Urząd KNF wraz z partnerami projektu planują opracować Encyklopedię Cyberbezpieczeństwa.