Krystian Wiercioch na Kongresie 590

Krystian Wiercioch, Zastępca Przewodniczącego KNF, wziął udział w debacie Dziennika Gazety Prawnej pt. „Ubezpieczeni od wyzwań”, w ramach Kongresu 590 w Rzeszowie. Podczas panelu omówione zostały m.in. perspektywy zyskowności branży ubezpieczeniowej, szczególnie w kontekście rosnących wymogów nadzorczych i prokonsumenckich zmian w prawie.

Główne tezy wystąpienia Krystiana Wierciocha w ramach debaty: 

  • Na krajowym rynku ubezpieczeń jest potrzeba ocieplenia wizerunku ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń powinny pracować nad tym, aby ich klienci czuli potrzebę ubezpieczenia swojego majątku, a nie traktowali ubezpieczenia jako przykrego obowiązku. 

  • Klienci zakładów ubezpieczeń mają styczność z ubezpieczeniami w dwóch sytuacjach – przy zawieraniu umowy i w przypadku wystąpienia szkody, zgłaszając roszczenie. W pierwszej sytuacji  najważniejszą rolę do odegrania ma dystrybutor, dobierając produkt do potrzeb klienta, ale też zakład ubezpieczeń przygotowując tylko takie produkty, które niosą dla klienta realną wartość, a nie produkty najtańsze, w których jedynie nazwa sugeruje szeroki zakres ochrony. W drugiej sytuacji rolą zakładu ubezpieczeń jest odpowiednie zaopiekowanie się poszkodowanym i wypłata odszkodowania w takiej wysokości, jaka pozwoli na odtworzenie zniszczonego majątku. 

  • Wzrastające wymogi prokonsumenckie są faktem, do którego należy się dostosować – obecnie oczekuje się od organów państwa stworzenia warunków do tego, aby podmioty rynku finansowego zaopiekowały się klientami i wzięły pełną odpowiedzialność za zaoferowany produkt. 

  • Zadania Komisji Nadzoru Finansowego obejmują - poza monitorowaniem wypłacalności zakładów ubezpieczeń - także ochronę interesów osób ubezpieczonych. Wydawane wytyczne, rekomendacje, stanowiska nadzorcze, a ostatnio również decyzja o interwencji produktowej, mają na celu wskazanie dobrych praktyk, standardów, rozwiązań ograniczających ryzyko w procesach zakładów ubezpieczeń, w tym również w procesach obsługowych, np. procesach likwidacji szkód. 

  • Wysoki stopień skomplikowania produktów ubezpieczeniowych powoduje, że standaryzacja podejścia w procesach obsługowych jest potrzebna, aby jak najmniej spraw powodowało spory i wymagało rozstrzygnięcia przez sąd. 

  • Istotnym wyzwaniem dla sektora ubezpieczeniowego będzie konieczność zdefiniowania wartości dla klienta produktu ubezpieczeniowego, szczególnie w kontekście podziału składki na poszczególne komponenty. W tym podziale trzeba położyć większy akcent na zabezpieczenie potrzeb klienta i pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego, tak aby produkt ubezpieczeniowy w pierwszej kolejności przynosił korzyść klientowi, a dopiero na drugim miejscu zakładowi ubezpieczeń i dystrybutorowi.