Daria Ringwelska-Ładak w panelu podczas IX Kongresu PIU

Daria Ringwelska-Ładak - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Urzędzie KNF wystąpiła w panelu „Luka ubezpieczeniowa”, podczas IX Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Główne tezy wystąpienia:

  • Nie ulega wątpliwości, że luka ubezpieczeniowa jest wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania i wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne.
  • Do luki ubezpieczeniowej powinniśmy podejść strategicznie, procesowo, biorąc też pod uwagę budowanie świadomości klientów oraz ich potrzeby.
  • Powinniśmy sobie zadać pytania: gdzie ta luka występuje, jakie są jej źródła i w jaki sposób zamknąć tę lukę? To są zadania dla zakładów ubezpieczeń, jak i dla organu nadzoru. 
  • Patrzymy na lukę ubezpieczeniową w dwóch aspektach: pod kątem braku ubezpieczenia oraz pod kątem tego, że umowa nie pokrywa ryzyka, na jakie narażony jest klient. Prezentowana na kongresie PIU rok temu Mapa Ryzyka mówiła to tym, jak odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa jeśli chodzi o ryzyka, na które klienci zwracają uwagę i które ryzyka potrzebują ochrony i ubezpieczenia: to jest zachorowalność, utrata pracy, ryzyka klimatyczne. Świadomość klientów jest bardzo istotna. Liczby mówią same za siebie: wartość składki na jedną osobę w Polsce to ponad 500 euro, gdzie w innych krajach, to jest 2000 euro.
  • Jak możemy zamknąć tę lukę ubezpieczeniową? Interwencja produktowa dot. ubezpieczeń na życie była na to dobrą odpowiedzią. To jest proces długofalowy. Trzeba na to patrzeć w perspektywie długofalowej. Poprawa jakości tych produktów - a taka jest rola interwencji produktowej - sprawi, że klienci mogą wrócić do tych produktów, a zakłady ubezpieczeń odbudują zaufanie klientów. Jeśli klient zauważa, że ubezpieczenie nie odpowiada jego potrzebom, nie będzie chciał się ubezpieczyć i luka się powiększy. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, w tym wypadku regulacje pomogły. Pracujemy obecnie nad analizą ubezpieczeń z grupy 5 działu I. To nam posłuży do podjęcia następnych działań w tym zakresie. Widzimy też lukę w reasekuracji. Będziemy chcieli ją zbadać w ramach przeprowadzanego corocznie badania dot. zdarzeń katastroficznych.