Kamil Mroczka wystąpił podczas Kongresu Bankowości Detalicznej

Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny w Urzędzie KNF, wystąpił podczas Kongresu Bankowości Detalicznej z referatem "Cyberbezpieczeństwo - jak widzi to nadzór finansowy?”, w ramach wstępu oraz komentarza do debaty „Bezpieczeństwo detalicznej bankowości cyfrowej w kontekście rosnącej konkurencyjności i zagrożeń”.

Kamil Mroczka mówił w swoim wystąpieniu o obserwowanej przez nadzór wzrostowej tendencji incydentów i ataków przeprowadzanych przez cyberprzestępców na sektor usług finansowych, w tym przede wszystkim na dostawców tych usług oraz samych klientów. Wskazał na związane z tym wyzwania, przede wszystkim na konieczność standaryzacji procesów w obszarze cyberbezpieczeństwa, która powinna dotyczyć zarówno dużych podmiotów, jak również tych mniejszych, stanowiących często najsłabsze ogniwa systemu. Podkreślił istotną rolę i wskazał na konieczność edukacji od najmłodszych lat w zakresie tzw. cyberhigieny, czyli bezpiecznego korzystania z internetu oraz ze zdalnych kanałów dostępów do usług finansowych. 

Organizatorami debaty są Europejski Kongres Finansowy, Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Biuro Informacji Kredytowej.

Więcej o wydarzeniu na stronie.