Jak rozpocząć mediację?

data aktualizacji 31 października 2018

 logotyp_centrum_mediacji

 

Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.


Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie, bądź zwracając się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o zapytanie drugiej strony – instytucji finansowej, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji. Najłatwiej uczynić to, przesyłając na adres Sądu Polubownego wypełniony formularz "Umowy o przeprowadzenie mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF".
Plik do pobrania: Formularz Umowa o Mediację

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź odmowie polubownego załatwienia sporu. W przypadku nie wyrażenia zgody przez instytucję finansową na mediację, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego przy KNF należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, a także taryfą opłat. 


O mediacji

Lista mediatorów

Opłaty

Mediacja w 6 prostych krokach - video


Regulamin Sądu Polubownego przy KNF

Zmiany w regulaminie: https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/#/legalact/2017/8/

Uchwała KNF (pdf)


Zasady etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy KNF

Dla podmiotów: Wyróżnienie "Instytucja finansowa przyjazna mediacji"