Cyberoszustwa - Przykłady - Komisja Nadzoru Finansowego

cyberoszust włamywacz

W trakcie rozmowy telefonicznej jesteś nakłaniany do sprzedaży lub kupna kryptowalut. Rozmówca informuje Cię, że podczas transakcji spełnione mają zostać „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji” (lub inne wymyślone przez oszustów powody uczestnictwa KNF jak np., uczestnictwo pracownika UKNF w celu monitorowania transakcji), np. poprzez udostępnienie pulpitu Twojego komputera. 

Pamiętaj! KNF oraz pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych czy w poszczególnych transakcjach.

cyberoszust telefonujący

Skontaktowała się z Tobą osoba, która chce zweryfikować koszty produktów lub usług oferowanych przez podmioty finansowe, a podczas rozmowy nakłania Cię do przekazania danych osobowych wraz z informacjami na temat produktów i usług finansowych z jakich korzystasz. Ktoś wymusza na Tobie konieczność wcześniejszej spłaty zobowiązań finansowych.

Pamiętaj! KNF ani UKNF nie upoważniają nikogo (firm, osób prywatnych) do weryfikacji kosztów produktów lub usług albo badania jakości obsługi klientów wybranych instytucji finansowych. Nigdy też KNF ani UKNF nie proszą o podanie danych osobowych lub danych do logowania do bankowości elektronicznej.

cyberoszust email

Dostałeś/aś e-maila z informacją o konieczności uiszczenia na rzecz KNF jakichkolwiek opłat (np. wymyślonej przez oszustów „opłaty transferowej” za wypłatę pożyczki).

Pamiętaj! UKNF nie pobiera żadnych opłat z tytułu udzielania jakichkolwiek pożyczek.
cyberoszust dokument

Dostałeś/aś pismo z logo KNF lub UKNF informujące o konieczności wpłaty pieniędzy za np. „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”. 

Pamiętaj! UKNF nie pobiera opłat i podatków za wydawanie jakichkolwiek certyfikatów poświadczających brak zaległości podatkowych.

Sfałszowane pisma z wykorzystaniem logotypu KNF/UKNF

pismo_przyklad  wniosek na zwrot KNF